https://www.kazatomprom.kz/en/media/view/covid19_obnovlenie_v_otnoshenii_operatsionnoi_deyatelnosti_kazatomproma